logo
Tvoříme vlastní software a webové aplikace pro tónovací průmysl, vyvýjíme pro naše zákazníky na zakázku, spolupracujeme na projektech zákazníků, poskytujeme kvalitní servis a podporu.

Tónovací software Redlike

Vizualizace špičkové kvality v aplikaci ColorStudio 3

Specializované BI řešení Tinting Management Center

Vývoj na zakázku, spolupráce na projektech zákazníků

Kontaktujte nás
Komunikace je základ dobré spolupráce. Preferujeme osobní setkání, ale zejména pro dlouhodobou a pravidelnou komunikaci jsme příznivci jakékoliv formy.

(+420) 511 140 680

info@deso.cz

Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno

Top

Jak TMC pomůže právě nám?

Jak TMC pomůže právě nám?

Představte si obchodní jednání, při kterém nabízíte potenciálnímu zákazníkovi Váš produkt. Jaké prodejní argumenty nejčastěji použijete?

Jistě sdělíte hlavní přínosy produktu obecně, tedy proč by takový typ produktu měl vůbec zákazník potřebovat. Dále zmíníte vlastnosti Vašeho produktu, které jej odlišují od produktů konkurenčních. Důležité také je, proč by si daný produkt měl zákazník zakoupit právě od Vás. Argumenty se budou jistě lišit podle typu produktu, jeho obecné známosti na trhu a hlavně odborné úrovně zákazníka ve Vaší oblasti.

Naší oblastí je Business Intelligence, téma kombinující znalosti IT a statistiky, schopnosti analytického myšlení a business uvažování. Se zákazníky se většinou potkáváme ve specifických znalostech z oboru tónovacího průmyslu. Při prvních jednáních se typicky zákazníci rozdělí na dvě skupiny:

  1. Klienti, kteří BI nějakým způsobem používají – tito oceňují konkrétní přínosy BI a jejich řešení, ale zároveň si stěžují na praktické problémy. Nejčastější stížnosti směřují na reálnou hodnotu či přínos daného nástroje (či BI obecně), dále na složitost z pohledu uživatele, či na velmi omezenou dostupnost – například pouze pro vybrané zaměstnance, pouze z vnitřní firemní sítě, apod.
  2. Klienti, kteří BI doposud nevyužívají – tito klienti se často obávají složitosti a nákladnosti takového řešení, někteří pak nevidí pro jejich specifické prostředí dostatečnou využitelnost BI.

Rozmýšlení obou skupin lze shrnout do jediné otázky: „Jak TMC pomůže právě nám?“ Právě tato otázka byla klíčová při vytváření celého konceptu a směřování TMC.

Naše nejčastější odpovědi na otázku „Jak TMC pomůže právě nám?“ jsou:

  1. Tinting Management Center je aplikace vytořená na míru úzkému segmentu a jako taková je schopna nejlépe reflektovat specifické potřeby tohoto segmentu. Již v základní konfiguraci plní většinu požadavků zákazníků, individuální požadavky je velmi snadné zapracovat, pravidelné aktualizace (intenzivní vývoj) jsou často o krok napřed před požadavky zákazníků.
  2. Stejně jako v jiných oblastech je i v BI zásadní praktická využitelnost a přínosy. Cílem celého TMC je přinést zákazníkům co nejvyšší hodnotu při zachování dostupnosti celého řešení. Díky specifickému zaměření aplikace vyvýjíme to, co zákazníci využijí a TMC je tak dostupnější než jiná „universální“ řešení.
  3. Klíčový faktor pro dlouhodobý zájem uživatelů je intuitivní ovládání aplikace. Vysokou složitost aplikace lze řešit pravidelným školením uživatelů, nebo delegací práce se systémem pouze na zběhlé uživatele. Obě varianty silně degradují přínosy takové aplikace. TMC dokáže ovládat každý průměrný uživatel internetu, čímž zajistí dlouhodobý zájem uživatelů.
  4. Nejen přívětivost pro uživatele, ale i dostupnost řešení rozhoduje o praktickém dopadu. TMC umožní jednoduše nastavit oprávnění tak, že můžete povolit přístup všem typům uživatelů od představenstva společnosti až po obsluhu stroje či externího partnera. Bez starostí o citlivá data.
  5. Překážkou pro využití podobného systému je často složitost a nákladnost implementace. Opět díky specializaci TMC je implementace většinou automatický a velmi rychlý proces bez dodatečných finančních či časových nákladů pro zákazníka.

Jaká otázka napadla Vás jako první k tématu Jak TMC pomůže právě nám? Budu rád, když mi otázku napíšete:


Share

Sales Director

Řídím obchodní strategii TMC, sleduji hodnotu TMC pro praxi našich zákazníků, vrcholově řídím tým a směřování projektu. Z minulosti mám zkušenosti jak z B2B tak z B2C a to zejména v oblastech obchodu, marketingu a PR.